Вы просматриваете: Главная > Новини > Батьківські збори у середній групі«Сучасні проблеми з екологічного виховання»

Батьківські збори у середній групі«Сучасні проблеми з екологічного виховання»

Батьківські збори у середній групі

«Сучасні проблеми з екологічного виховання»

План

1.Модернізація шляхів і сучасні проблеми екологічного виховання дошкільників.

2.Формування екологічної компетентності дошкільників( анкетування)

3.Ігри і вправи з батьками на ознайомлення дітей з властивостями води.

4. Заняття «Подорож з хмаринкою».

Модернізація шляхів і сучасні проблеми екологічного виховання дошкільників
     Серед важливих проблем сучасності, що турбуютьлюдство, особливо виділяються екологічні. Від їх розв’язання залежить подальше його існування. Саме тому, важливого значення набуває  в ДНЗ  екологічна освіта, основною метою якої є формування екологічної культури у дошкільників: системи  екологічних знань, навичок, поглядів, переконань, моральних почуттів, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності. Одним із шляхів формування екологічної культури дошкільників є звернення до надбань педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського.

     Проблемою екологічного виховання В.О. Сухомлинський займався впродовж своєї педагогічної діяльності, і довів, що природа сама собою не виховує. Виховує лише активна взаємодія дитини з нею.

        Великий педагог вважав, що самих екологічних знань з охорони навколишнього середовища, якщо вони не втілюються на практиці недостатньо. Методика використання принципів екологічного виховання В.О.Сухомлинського у практиці сучасного ДНЗ  є складовою навчально-виховного процесу, який складається з двох рівноцінних компонентів: формування наукових знань з екологічного виховання та охорони природного середовища.

      Перспективність екологічного виховання – це одна з передових педагогічних ідей великого педагога, варта подальшого застосування у практиці побудови освіти 21 століття, що і переконливо доводять сучасні дослідники педагогічної майстерності В.О.Сухомлинського. Це відображено у працях педагогів дослідників, вчених О.Савченко, А.Степанюк, Г.Василенко, Н.Калініченко, Л.Руденко, О.Вознюк, Т.Гладюк, Л.Бондар, І.Жаркової, та багато інших. Вчені, досліджуючи спадщину екологічного виховання В.О.Сухомлинського, приходять сьогодні до висновку, що метою екологічного виховання великого педагога і природолюба було цілеспрямоване формування у його вихованців міцних екологічних знань. Досліджуючи «Книгу природи» В.О.Сухомлинського, вони доводять, що це не просто сторінки, а це яскраві спостереження, які западають в душу і виховують добрих і чуйних, лагідних і цікавих діточок, які не зможуть просто так зірвати квітку чи зламати деревце, бо для дітей, вихованих на творчості В.О.Сухомлинського, це вже жива істота, яка відчуває біль і їх потрібно берегти. В.О.Сухомлинський на ґрунтовному фактичному матеріалі розглянув і проаналізував процес екологічного формування людини в роки її дитинства, переконливо розробив психологію хлопчиків і дівчаток різного віку, що допомагають використовувати принципи екологічного виховання запропоновані В.О.Сухомлинським.

     Завдяки використанню принципів екологічного виховання у навчанні дітей дошкільного віку формуються дієві природничі знання, які передбачають взаємозв’язок сприймання, осмислення, запам’ятовування і застосування на практиці засвоєного матеріалу. Провідна роль при цьому належить застосуванню знань дітьми в стандартних і варіативних навчальних ситуаціях. За В.О.Сухом линським метою екологічного виховання є цілеспрямоване формування у кожній дитині міцних екологічних знань, розуміння взаємозв’язку і єдності дитини з природою; ролі навколишнього середовища у житті та потреби його охорони.

    Якщопослідовно, день за днем, використовує  вихователь принципи екологічного виховання у роботі з дітьми, то у таких дітей будуть розвинені почуття відповідальності та збереження природи як важливого фактору існування людини.

Досліджуючи педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського можна виділити наступні принципи екологічного виховання дошкільників: принцип природовідповідності, принцип цілісності, принцип неперервності, принцип гуманізму.

       За принципом природовідповідності людина є відповідною частиною природи, навчання і виховання якої відбувається у відповідності до законів природи.

     За принципом цілісності людина і природа єдинеціле, людина безпосередньо залежить від природи. Принцип цілісності екологічного виховання проходить червонною ниткою через усю педагогічну діяльність великого природолюба. Головним у екологічному вихованні є створення умов, за якими дитина могла торкнутися природи не тільки рукою, а й розумом, серцем і душею.

     За принципом неперервності існує неперервна взаємодія людини і природи, і ця взаємодія супроводжує людину у навчанні і вихованні упродовж її життя.

     Працюючи з класом В.О.Сухомлинський найважливішим принципом екологічного виховання підростаючого покоління вважав пізнання та вивчення природи рідного краю й активну практичну діяльність.  Використання принципів екологічного виховання за В.О.Сухомлинським, є необхідною вимогою часу та обов’язковим використанням вихователями ДНЗ. Їх реалізація відбувається за допомогою використання різних форм та методів під час «уроків мислення» серед природи  в «зелених класах».

      Великий педагог не тільки розкрив роль і значення почуттів у житті та діяльності дитини, а й показав природу, як основний засіб екологічного, інтелектуального і духовного їїрозвитку. Використовуючи принципи екологічного виховання за В.О.Сухомлинським, вчимо дітей бачити і берегти красу природи, бути духовно багатим і благородним.

Формування екологічної компетентності дошкільників

(анкетування)

Анкета №1

ПІБ_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вікова група______________________________________________________________
1. Чи знаєте Ви, що таке екологія, що вона вивчає, чим займається?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Чи є у Вас кімнатні рослини  дома, які? Якщо ні, то чому? _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Чи є вродині собака, кішка абоі ншітварини? _________________________________________________________________________
4. Чи посадили Ви дерево разом з дитиною? _________________________________________________________________________
5. Чи майстрували  Ви коли-небудь годівниці для птахів?  _______________________
6. Чи читаєте Ви дитині книги про природу? ___________________________________

_________________________________________________________________________
7. Чи дивиться Ваша дитина діафільми, слайди, телепередачі про природу?  Назвіть хоча б один_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________
8. Чи любить Ваша дитина бувати  в лісі? _____________________________________
9.  Чи часто Ви буваєте в лісі з дитиною? ______________________________________
10. Чи знає Ваша дитина назви дерев, квітів, ягід і т.д.? __________________________
11. Чи розповідаєте Ви дитині про користь дерев, лікарських трав, ягід, комах, птахів?Яким чином ви це робите? ____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Чи знає Ваша дитина вірші, загадки, приказки, прислів’я про природу? Напишіть хоча б один _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Чи виявляє  Ваша дитина турботливе відношення до тварин, рослин? В чому це проявляється?_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Як Ви самі ставитесь до природи, чи любите тварин, птахів?__________________
_________________________________________________________________________

15.Як Ви думаєте, одержує Ваша дитина знання про природу в дитячому садку? _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

16. Ваші пропозиції, побажання______________________________________________


Ігри і вправи з батьками на ознайомлення дітей з властивостями води

ІГРИ З ВОДОЮ ТА ПІСКОМ ВДОМА

Миття рук . Умивання .

Д / гра « Миємо ляльці руки»

Мета . Дати поняття про воду . Водичка чиста , жива , її не можна втримати в руці . Вона блищить , дзюркоче і міниться Виховувати бажання бути чистими .

Гра з сухим піском.

Мета . Закріпляти знання дітей про сухий сипучий пісок . Вчити гратися ним Просіємо пісок від сміття . Вчити насипати пісок в ситечка , в баночки з дірочками . Подивитися , як сиплеться пісок із ситечка . Він сиплеться , як вода . Що лишилося в ситечку і т.д.

Спостереження за діями дорослого з водою .
Д / гра « Збивання піни « .

Мета. Дати дітям поняття , що вода допомагає людині тримати в чистоті предмети побуту , одягу .

Д / гра « Я печу , печу , печу , діткам всім по калачу».

Мета. Познайомити з властивостями вологого піску . Вчити гратися з піском

Витягування руками з води предметів , які плавають на їїповерхні:

великі за розміром ;

середнього розміру ;

дрібні.

Мета. Ознайомити дітей з тим , що предмети можуть плавати . Звернути увагу на прозорість води .

Д / гра ” Дарунок лялькам ” , ” Гарна пасочка ” .

Мета . Продовжувати навчати дітей гратися з піском та різними формочками , накладати пісок у формочку , щільно

притискувати його долонями , перекидати формочку , вистукувати з неї пісок у вигляді пасочки .

Д / гра ” Качки плавають ” .

Мета . Вчити дітей гратися з водою , з предметами , які плавають на поверхні води . Вчити потихеньку опускати качечку в миску з водою , підштовхувати її рукою .

Пересипання сухого піску з однієї склянки в іншу .

Мета. Закріпити знання про сипучий пісок . Прищеплювати акуратність . Вчити не розсипати пісок . Після пересипання , висипання пісок в ситечко , він сиплеться крізь дірочки .

Д / гра ” Чарівна криниця ” .

Діти дістають з води предмети із заплющеними очима , намагаючись на дотик упізнати , який предмет вони дістали з ” чарівної криниці ” .

Гарні візерунки на піску .

Мета . Вчити дітей гратися з вологим піском . Запропонувати прикрасити квітник із вологого піску відбитками різних предметів .

Д / гра ” Акваріум ” .

Мета . Спостереження за рибками , водою акваріума камінчики , пісок , мушлі, запускають іграшкових рибок .

Д / гра ” Доріжка для машин ” .

Мета . Продовжувати вчити гратися з вологим піском . Робити на вологому піску відбитки за допомогою пластин із будь – якого матеріалу . Прокочувати по ” дорозі ” машинки .

Д / гра ” Ловись , рибко ” .

Мета. Продовжувати вчити дітей виловлювати сачком предмети , які плавають у воді. В миску налити води , ” запустити ” туди іграшкових рибок . Ловити рибок сачком

Д / гра ” Цукерки в дарунок ” .

Мета .Вчити гратися з вологим піском . Запропонувати зробити цукерки в дарунок лялькам до  свята . Використати обгортки із цукерок .

Виловлювати з води предмети великою ложкою .

Мета . Вчити гратися з водою , закочувати рукава одягу . Звернути увагу на чистоту , прозорість води .

Виловлювання з води предметів маленькою ложкою .

Мета . Вчити виловлювати різні предмети з води , вправляти в чіткості, розвивати координацію рухів .

” Подвір”я для квочки з курчатами ” .

Мета . Вчити долонями робити парканчик подвір”я , утрамбовувати пісок на подвір”ї, згрібати пісок до бортика пісочниці, робити заглиблення ребром долоні – ” доріжку ” до подвір”я .

Утворення води зі снігу .

Обладнання . Мисочка зі снігом , свічка у підсвічнику , ложка, горнятко для води .

Мета . Спостерігати , як сніг тане від тепла, яка кількість снігу , яка кількість води .

Д / гра ” Я можу побувати усюди , тільки допоможіть мені ” .

Мета . Просівання піску крізь ситечка , насипання його в різні баночки, скляночки за допомогою паперових воронок .

Танення льоду у воді різної температури .

Мета. Закріпити знання про теплу , гарячу та холодну воду . Вчити спостерігати за склянками з водою та льодом , вчити дітей самим робити висновки .

” Гараж для машини ” .

Мета. вчити дітей рити ямки у піску лопаткою , ущільнювати пісок долонями , лопатками .

Д/гра ” Якого кольору вода ?” .

Мета . Порівняти воду , молоко , сік . Вода безбарвна . опустити в склянку з водою будь-який предмет , переконатися . що вона прозора.

Д/гра ” Зафарбуємо воду !” .

Мета . Закріпити поняття про те , що вода прозора . не має кольору . Ми маленькі чарівники . зробимо воду кольоровою . Закріпити назви кольорів.

Д/гра ” Спечемо торт для мами ” .

Мета . Вчити складати вологий пісок купкою , гіркою , прикрашати його паперовими візерунками , відбитками іграшок.

Д/гра ” Квітка ” .

Мета . Вчити по контуру квітки сипати акуратно пісок . Пісок просіяти ситечками . Він сипучий . Квітку по контуру намазати клеєм .

Д/гра ” якою на смак стала вода “ .

Мета. Закріпити знання про те , що вода не має смаку , але коли в неї добавити сіль, цукор , вона буде мати смак .

Д/гра ” Холодно – тепло – гаряче ” .

Мета . Закріпити знання дітей про те , що вода може бути холодною , гарячою , теплою . Вчити на дотик визначати температуру води / холодну , гарячу , теплу /.

Д/гра ” Ми будуємо зоопарк ” .

Мета . Під час гри з піском використати фігурки тварин . Вчити працювати всією долонею , лопатками .

Вирощування цибулини у баночці з водою .

Мета . Спостерігати за ростом коріння та пір’я .

Поливання рослин .

Вода допомагає рослинам рости . Без води вони загинуть .

«Подорож з хмаринкою»

Інтегроване заняття з пошуково-дослідницькою діяльністю ,середня група

І.В.Мартинюк,вихователь

Мета.Сприяти розвитку пізнавальних процесів,розвиткумовленнєвоїкомпетентності, вміннявідповідати на запитання. Розвивати логічне мислен-ня, уяву, увагу, окомір, спостережливість, викликати емоційний відгук на перетворення  води. Стимулювати інтерес і допитливість у пізнанні природи. Виховувати емоційно-позитивне ставлення до пошуково-дослідницької діяльності, зокрема до перетворень води,її ролі та цінність для живої природи, бережливе ставлення до води. Поповнити словник епітетами,словами-діями, художнім словом (використання прислів’їв). Збагачувати уявлення дітей про воду, як об’єкт неживої природи. Вправляти в умінні розрізняти ознаки, стан води. Дати поняття про місцезнаходження води в природі. Формувати здатність встановлювати причинно-наслідкові зв’язки під час пошуково-дослідницької діяльності.Продовжувати знайомити з властивостями води(важка, брудна, чиста, прозора,кришталева, шумна, тече, ллється, поїть живі організми, без запаху,без смаку). Дати уявлення про різні види хмар (перисті, шаруваті, купчасті), про здатність перетворення хмар на різні предмети.

Матеріал: презентація казочки «Подорож хмаринки-Веселинки», пластикові стаканчики з водою по кількості дітей, піском, ложка, фарба, мука, глина, пісок, камінці, розмальовка водою, ванночка(або велика миска), пластикова пляшка, дитяче відерце, вентилятор, глечик, чашка, пластикова склянка, серветка, грудочка землі, прислів’я, вірші про воду, тампон, тарілочки

Хід заняття

Синє полотно на екрані

– Діти, що ви бачите?(блакитний колір, небо тощо)

Гляньте,діти,ви на небо,

Гляньте всі, які дива!

Баранцями білими,

Вкрились небеса.

(Пливуть  білі хмарки по синьому екрані)

– Діти, що це?(хмарки) А у вірші «баранці»?То що це: хмарки чи баранці? (хмарки) На що схожі хмарки?(баранці, вата, сніг, волосся, молоко, папір, м’ятий папір, крейда, шубка, шерсть, пір’я, фарба біла, м’ячик) Чи можна доторкнутись до хмарки? Чому?Чи завжди хмарки однакові?Які вони  бувають за розміром?(великі, малі) Які вони бувають за кольором?(сині, сірі, прозорі, темні, білі)А ще хмарки поділяють на види. Є хмарки:

Перисті. Вони бувають у вигляді тонких білиххвилястихниток, клаптів або ліній, витягнутих у ряд. Спостерігаються такі хмари в гарну погоду 

Купчасті хмари. Яскраво-білі хмари, що утворюються влітку.Вони зда- ються пухнастими і мають вигляд великих куль.

Шаруваті хмари.Сірий, однорідний шар хмарності.

Полілог «Як ви думаєте, чи можуть хмарки перетворюватись на інші предмети?»

– Пропоную вам переконатись в цьому і послухати казочку «Подорож хмаринки-Веселинки».

«Жила собі якось на небі хмаринка-Веселинка. Чому Веселинка? Бо дуже вже вона любила веселитися, усіх перекривляючи. Летить якось по небу Весе- линка, а на пеньку сидить зайчик-Вуханчик. Побачила вона його і захотіла стати зайчиком. Ось вона і зайчик. Гукнула хмаринка:

– Гей, зайчику, я тут!

Глянув зайчик на хмаринку і образився.

– Чому ти мене перекривляєш? От, капосна.

Хмаринка посміхнулася і полетіла далі.

Побачила вона півника-Співунця  і захотіла стати півником. Ось вона і півник. Гукнула хмаринка:

– Гей, Співунець, я тут!

Глянув півник на хмаринку і образився.

– Чому ти мене передразнюєш? От, вередлива.

Хмаринка  знову посміхнулася і полетіла далі.

Побачила вона песика-Гавчика і захотіла стати песиком. Ось вона і песик.

Гукнула хмаринка:

– Гей, Гавчику, я тут!

Глянув песик на хмаринку і образився.

– Чому ти на мене перетворилась? Не буду з тобою гратись.

Хмаринкапосміхнуласяі полетіладалі.

І де не літала хмаринка-Веселинка  все пустувала і пустувала. Кого не зустріне – кожного перекривляє. То вона сердечко,то грибочок, то дельфин, а то пір’їнка. Врешті всі почали називати її Пустункою.

– Ні, я хмаринка! Я хмаринка-Веселинка! А їй знову: «Ти, Пустунка!»

– Я, хмаринка! Хмаринка! – сказала Веселинка і розсміялася так голосно, що пішов дощик. Розвеселилися всі ображені звірята і пробачили хмаринку-Веселинку  за її пустощі. З того часу дощик – це краплинки хмаринки.

– То  чи можуть хмарки перетворюватись на інші предмети? На кого перетворювалась хмаринка в казочці?Ось і подружились ми із хмаринкою.

– Діти, то що падає з хмаринки?(Дощик).

Давайте разом покажемо, як падає дощик. Тож підготуємо долоньки і пальчики.

Пальчиковагімнастика

1. Дощикпадаєтук – тук (стукають по долоньці одним вказівнимпальчиком)

2. Голосніше стає звук (стукають двома пальчиками).

3. Ще краплинок додамо (стукають трьома пальчиками).

4. Гримить злива у вікно (стукають всією долонькою).

– Діти!Ви знаєте наша  Веселинка  не просто хмаринка, а й дослідниця. Ви вже напевно здогадалися, що досліди вона проводить з водою. Ось вона підготувала для вас сюрприз і запрошує всіх підійти до столика.

ДОСЛІД №1 Що міститься в грудочці землі?

– У мене є що?(грудочка землі) На чому вона лежить?(на паперовій серветці)

Прикрию іншою серветкою, притисну, що залишилось на серветці?(вода)

Звідки вона там взялася?(виділилася з землі) Так, водичка крізь грунт потрапляє до корінця рослини і таким чином напуває рослину.

  • Хто водичку попиває – той міцне здоров’я має(залучаю дітей до повторення)

ДОСЛІД № 2

– А тепер спробуємо перелити воду із однієї склянки в іншу. Переливаємо:

пластикова  пляшка – відерце – глечик – чашка – пластиковий стакан.

– Яка вода? (Рідка)

– Що робить вода? ( Тече, ллється, біжить, капає, хлюпоче, дзюрчить, булькає, періщить, шумить, несеться, крапає, сичить).

ДОСЛІД № 3

– А зараз візьміть в одну руку порожній стакан, а в іншу – стакан з водою.

– Що можна сказати про стакан з водою?

– Правильно, він важкий, а пустий стакан – легкий. Значить, вода має вагу. ДОСЛІД № 4

– А як ви думаєте, чи пахне вода?

– Понюхайте, як я.

– Чи має вода запах?

– Отже, вода без запаху.

ДОСЛІД №5.

– Скуштуйте воду. Чи має вода смак?(без смаку)

ДОСЛІД №6

А ви любите гратись в хованки?

– Зараз водичка пограється  з вами в хованки.

– Давайте попробуємо опустити в воду ложку. Вам видно ложку?

– Чому вам її видно? (Тому що вода чиста, кришталева, прозора, світла, охайна).

Насипте пісок, фарба, глина, камінці, мука і помішайте ложкою. Яка вода?(брудна, неохайна, мутна, темна, кольорова ) Таку воду можна пити? Чому?

  • Чиста вода – хворобі біда(залучаю дітей до повторення)

ДОСЛІД №7

А ще вода буває тиха і шумна. Зараз у мисці, яка вода?(тиха) Де ви бачили шумну воду?(на морі) Чому вона там шумна?(є вітер) Веселинка пропонує вам відчути  себе на морі. Вмикаю вентилятор, вимикаю. Запитання,що відбувалось з водою?

– Діти, наша хмаринка-дослідниця показала нам стільки цікавого. Давайте зробимо їй подарунок і розкриємо секрет малювання водою. У вас на столах є цікаві малюночки.

– А щоб проявився ваш малюнок, став кольоровим попросіть допомоги у водички  в ваших тарілочках.

– Візьміть ватний тампончик, вмочіть його у водичку і ретельно змочіть свою картинку.

– Хто у вас з’явився на малюнку за допомогою водички?

– Діти, подаруйте свої роботи Веселинці, нагадайте прислів’я про воду

  • Хто водичку попиває – той міцне здоров’я має
  • Чиста вода – хворобі біда
  • Водичка –  найстарша сестричка

Я хмаринка –  веселинка

По небі гуляю

Квітам, діткам посміхаюсь

І всіх звеселяю.

Яка у нас погода?

Весела, як завжди:

Бо є смішна нагода

В калюжах походить,

Впіймати краплинку

Веселу на льоту, –

Коли дощить хмаринка,

Я весело росту!

Обсуждение закрыто.